World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Montag, 31. Juli 2017

[ReFUND] Оплемењена мотка

РеФУНД је издвајао и паре за финансирање наређења у биткама, самостално смо дизали устанке за ослобађање одређених регија, тукли смо кад треба и где треба, но ваљда то некима није било довољно, па су

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen