World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Freitag, 17. März 2017

Kad je Bog ...

Stvori Bog magarca i reče mu: -Bićeš magarac, radićeš od zore do mraka, tegljićes na svojim leđima sve što ti stave i živećeš 30 godina. Magarac odgovara: -Neka bude volja tvoja, Gospodine, ali... 30

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen