World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Montag, 21. November 2016

Prodajem kompaniju

Primetio sam da mi vec neko vreme ponuda za prodaju jedne kompanije bleji na marketu, i verujem da je to zbog visoke cene, a ja nju ne mogu spustiti nize, jer igra ne dozvoljava, tako da sam voljan da

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen