World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Mittwoch, 30. November 2016

ПП Буустър правилно използване

Здравейте, За хората, които са изпуснали правилният начин на използване на ПП буустъра(Prestige Point Booster): Използвайте го заедно със акселератора(Acceleration Booster) и БЕЗ оръжия за да постигне

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen