World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Montag, 28. November 2016

Перин Беше прав

Здрасти банда, Искам само да кажа че ... бях прав.. Незнам кой вече месец поред доминираме Балканите заедно с нашите съюзници: Македония, Сърбия и Румъния. Но сааамооо.. искам да кажа Хаосе и Акага..

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen