World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Freitag, 28. Oktober 2016

На вниманието на Парламента

Здравейте приятели, уважаеми еСъграждани!:) В тази статия ще представя както на вашето внимание, така и на вниманието на парламента схема за подпомагане на играчите в авио модула. От споделянето на мн

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen