World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Mittwoch, 19. Oktober 2016

Седмични разсъждения

:) Понеже видях някои въпроси в шаутовете, ще опитам в няколко поредни статии да разясня особеностите на една част от военния модул, с което се надявам, (в това число и с ваша помощ), да отговоря на

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen