World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Freitag, 26. Februar 2016

[Old 7] Информативно

След офанзивата в САЩ играта мина в скучна фаза. Нищо съществено не се случваше. В последните няколко дни, обаче, започна раздвижване на бойното поле. Пуснаха се няколко закона за ВУ и предстоят още

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen