World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Montag, 29. Februar 2016

[Олд-а] Епична статия

Утре 01.03.2016 или еДен 3024 от платовия календар, ще направим опит за роден епик. За тази цел събирам фонд за дарения. Всеки който има желание може да дари пари на . Парите ще се използват за макси

from eRepublik News on Erepublik

0 Kommentare :

Kommentar veröffentlichen