World News Digest Blog - domestic and international news, including major political, social, and economic developments in german, russian and ukrainian language

Montag, 20. November 2017

Sonntag, 19. November 2017

Обръщение към нацията относно предстоящата война

Уважаеми сънародници, предстоят ни важен избор: да си седим кротко с преклонени главици и да следваме ветровете на историята или ние да сме тези ветрове и да пишем историята! Тази сутрин бе внесен за

from eRepublik News on Erepublik
Read More...